V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

Povinně zveřejňované informace

Žádost o informace
o počtu přestupků špatného parkování na ul. Jungmannova

Žádost o informace
k řešení přestupků příslušníků bezpečnostních sborů

Žádost o informace
k městskému dohlížecímu kamerovému systému

Žádost o informace
ohledně měření rychlosti a dozoru nad dodržováním pravidel sil. provozu

Žádost o informace
k narušováni veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií

Žádost o informace
k měření radarem dne 12.2.2017 na ul. Na Valtické v Břeclavi

 

 

Nepřehlédněte

Městská policie

 • Kupkova 3, 690 02 Břeclav 
 • tel.: +420 519 373 876, +420 724 106 992 
 • fax: +420 519 321 348
 • e-mail: info@mpbv.cz

Město Břeclav

 • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
 • Městský úřad Břeclav
  nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
 • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
 • Web města
 • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.