V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Povinně zveřejňované informace

Žádost o informace
o počtu přestupků špatného parkování na ul. Jungmannova

Žádost o informace
k řešení přestupků příslušníků bezpečnostních sborů

Žádost o informace
k městskému dohlížecímu kamerovému systému

Žádost o informace
ohledně měření rychlosti a dozoru nad dodržováním pravidel sil. provozu

Žádost o informace
k narušováni veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií

Žádost o informace
k měření radarem dne 12.2.2017 na ul. Na Valtické v Břeclavi

 

 

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.