V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                        

Povinně zveřejňované informace

 • 15.10.2015 - Žádost o informace k řešení přestupků příslušníků bezpečnostních sborů.

  16.06.2016 - Žádost o informace k narušováni veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií.

  15.09.2016 - Žádost o informace o počtu přestupků špatného parkování na ul. Jungmannova.

  21.10.2016 - Žádost o informace k městskému dohlížecímu kamerovému systému.

  08.11.2016 - Žádost o informace ohledně měření rychlosti a dozoru nad dodržováním pravidel sil. provozu.

  04.05.2017 - Žádost o informace k měření radarem dne 12.2.2017 na ul. Na Valtické v Břeclavi.

  02.01.2023 - Žádost o informace k výjezdům MP na adresu Na Valtické, Břeclav. 

  15.02.2023 - Žádost o informace k případům porušení nočního klidu.

  16.03.2023 - Žádost o informace k parkovacím místům, parkovacím automatům a tržbám za parkování.

  08.06.2023 - Žádost o informace k přestupkům s souvislosti s užíváním pyrotechniky.

  17.10.2023 - Žádost o zaslání podrobné statistiky o množství a následcích dopravních nehod v ul. Valtická od ledna do žáří 2023.

  17.10.2023 - Žádost o zaslání podrobné statistiky o množství udělených pokut v důsledku naměřené rychlosti prostřednictvím stacionárního zařízení měření rychlosti provozovaného Městskou policií Břeclav na ul. Valtická, Břeclav.

  18.11.2023 - Žádost o poskytnutí informací kde je fyzicky umístěn server na který jsou ukládány fotografie z automatického rychloměru umístněného Na Valtické a jaká je jeho konfigurace.

 

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

 • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
 • Městský úřad Břeclav
  nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
 • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
 • Web města
 • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.