V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Kalendář rezervací: Dopravní výchova

14 září
 • 08:00 - 13:00  Besip 3.třídy    ::  Výuková místnost + Dopravní hřiště
15 září
 • 08:00 - 13:00  Besip 3.třídy    ::  Výuková místnost + Dopravní hřiště
17 září
 • 08:00 - 13:00  ETM    ::  Výuková místnost + Dopravní hřiště
18 září
 • 08:00 - 13:00  Besip 3.třídy    ::  Výuková místnost + Dopravní hřiště
19 září
 • 13:00 - 17:00  ETM    ::  Výuková místnost + Dopravní hřiště

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

 • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
 • Městský úřad Břeclav
  nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
 • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
 • Web města
 • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.