V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                        

Honička, koloběžka a jiné

BŘECLAV (10.5.2024) – V ulici Čermákova byli strážníci požádáni o pomoc při pátrání po pachateli krádeže v OD. Ten z prodejny prchl a následně i s batohem plným odcizeného zboží sedl na kolo a snažil se ujet. Zaměstnanec ochranky prodejny však nelenil, osedlal kolo a jal se pachatele stíhat. Podařilo se mu ho dostihnout, strhnout z kola a batoh i s lupem mu odebrat. Zloděj nechal kolo kolem, vzal nohy na ramena a zmizel z dohledu. Z kamerových záznamů z prodejny pak bylo dodatečně zjištěno, že dotyčný jedinec tam nekradl poprvé. Událost strážníci dále šetří.

Podobný případ řešili i o pár hodin později. V ulici U Stadionu bylo projíždějící hlídce nahlášeno odcizení koloběžky. Majitel naštěstí stačil zahlédnout muže, jak koloběžku nakládá na korbu vozidla, kterým z místa urychleně odjel. Operátor MKDS vozidlo i s řidičem na záznamu dohledal a díky místní i osobní znalosti strážníci během pár okamžiků věděli na jakou adresu si pro koloběžku dojít, aby ji obratem mohli vrátit majiteli.

Díky osobní znalosti strážníků a asistentů prevence kriminality se podařilo ustanovit i dalších pět pachatelů podezřelých z krádeží v OD a jednoho jízdního kola. Všichni tak mohou být pohnáni k zodpovědnosti.

L. Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.