V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Zástupci hejtmanství spolu se starostou zahájili provoz areálu dopravní výchovy v Břeclavi

BŘECLAV (20.06.2017) - Za účasti náměstků jihomoravského hejtmana a vedení města Břeclavi byl dnes dopoledne slavnostně zprovozněn areál dopravní výchovy na Kuffnerově nábřeží.

Ten v sobě zahrnuje jak objekt s výukovou místností pro teoretickou část dopravní výchovy, tak dětské dopravní hřiště v podobě jízdní dráhy s křižovatkami, dopravními značkami i světelnou signalizací, na kterém si předškoláci a žáci základních škol budou v praxi osvojovat pravidla bezpečné jízdy po silničních komunikacích. Areál má ve správě Městská policie Břeclav, která také dopravní výchovu bude zajišťovat. Hned po slavnostním přestřižení pásky zástupci jihomoravského hejtmanství a břeclavské radnice se s provozem dopravního hřiště seznámili žáci jedné ze čtvrtých tříd ZŠ Slovácká, kteří tak pomyslně pokřtili dopravní hřiště a zahájili tak jeho výukový provoz.

Fotogalerie z akce na stránce http://bit.ly/2rNerOO

Zdeněk Novák

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.