V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

„Vozíková“

BŘECLAV (10.8.2023) - V úterý, pár minut po půlnoci, zaujala operátora MKDS dvojice mladíků, užívající nákupní vozík jako dopravní prostředek. Svou jízdou zabírali celou šířku vozovky v ulici J. Palacha a Sovadinova. Po chvíli operátor zaznamenal i to, že vozík letí vzduchem přes zábradlí mostu a přistává v řece. To už byli strážníci na cestě. Jednalo se o španělsky mluvící cizince, kteří si čekání na další spoj krátili testováním odstaveného košíku. Bylo dohlédnuto na jeho vylovení, odbahnění, vysušení a vrácení.

L. Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.