V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Únikovky

BŘECLAV (18.7.2023) – Jak se bez klíčů dostat do domu? Anebo ven?

Během několika dnů strážníci řešili hned dvě takové události. V domnění, že jsou prostory již prázdné, v nich byl někdo omylem uzamčen. Bez přístupu k náhradním klíčům a kontaktním osobám.

První účastník zůstal v budově zdravotnického zařízení. Na pomoc mu nejprve přijela klíčová služba. Avšak zámek byl tak bytelný, že by škoda na případném otevření byla neúměrně vysoká. Proto do hry vstoupili strážníci. Díky osobní znalosti a překonání několika překážek v podobě odpolední zácpy (na silnici) a marných mobilních vyzvánění, se jim podařilo kontaktovat jednu z odpovědných osob, která byla „klíčem“ k vysvobození.

Druhý nešťastník byl „uvězněn“ v rozlehlém venkovním areálu jedné z provozoven v odlehlé části města. A aby toho nebylo málo, o „zábavu“ se mu chtěli postarat respekt vzbuzující „vlčáci“, kteří byli po uzamčení automaticky vypuštěni. Statečný muž nelenil a navzdory svému věku začal šplhat na střechu přilehlé budovy, odkud se dostal do vedlejší provozovny. Poté se vydal za strážníky, kteří kontaktovali majitele. V areálu totiž zůstalo jeho uzamčené kolo i se svazkem klíčů od jeho domu...

L. Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.