V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                        

ŽÁDOST

❗Město Břeclav žádá občany, aby neparkovali svá vozidla na chodnících, neboť tím znemožňují průchod chodců včetně rodičů s kočárky, kteří jsou nuceni kvůli překážkám vstupovat do silnice a ohrožují tak svůj život a zdraví. Tento problém se nejvíce vyskytuje v souvislosti s parkováním vozidel v nájezdech k domům křižujícím chodníky. Zejména se jedná o ulici Hlavní v Poštorné, ale týká se to i jiných lokalit.

Upozorňujeme, že parkování na chodníku, tam, kde to není dopravním značením povoleno, je přestupkem a pokud k tomu bude docházet i nadále, budou přestupky v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích řešeny Městskou policií.

Děkujeme za pochopení.

338023547 732768885295318 6029282643613705165 n

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.