V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                        

Kontroly pejskařů

BŘECLAV (5.4.2023) – Na základě zvyšujícího se počtu stížností, strážníci provedli kontrolu majitelů psů, kteří své mazlíčky venčí bez vodítka nebo dokonce bez dozoru, vetší plemena bez náhubku a hlavně bez úklidu toho, co po nich zůstane. Opatření zaměřené na výše zmíněná protiprávní jednání proběhlo na sídlišti Na Valtické, kde bylo zjištěno hned pět přestupků!

Pro pejskaře jsou nastavena jistá pravidla, která je třeba dodržovat:

- majitel má povinnost po svém psovi uklidit exkrementy,

- pes musí mít čip,

- psi s výškou nad 30 cm v kohoutku musí mít náhubek,

- na veřejných prostranstvích, kromě daných výjimek, se musí pes pohybovat na vodítku.

Častou činností strážníků je právě odchyt při venčení zaběhlých psů a jejich případný převoz do útulku. Kromě poměrně vysokých finančních nákladů je s odchytem spojen i obrovský stres, který pes zažívá, octne-li se v cizím prostředí, navíc bez svého pána! Proto apelujeme na všechny, kterých se to týká, aby se chovali ohleduplně a při procházkách dbali na dodržování výše zmíněných pravidel. Tím zároveň zajistí i bezpečí svých mazlíčků.

L. Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.