V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                        

Blokové čištění

BŘECLAV (20.3.2023) - Upozorňujeme obyvatele Břeclavi, že počínaje zítřkem začne blokové čištění místních komunikací. Na stanovených místech je v dostatečném předstihu umístěna dopravní značka s datem úklidu. Žádáme všechny řidiče, aby respektovali dopravní značení se zákazem stání vozidla a umožnili tak bezproblémové provedení údržby. Plán blokového čištění viz tabulka. Za sdílení děkujeme.

Blokové čištění

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.