V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Změny v přestupkovém právu mění i výši pokut

BŘECLAV (01.07.2017) - Dnes nabyly účinnosti zbrusu nové zákony týkající se přestupkového práva. Změny jsou zásadní a je jich mnoho. Laicky a hodně stručně řečeno, týkají se přestupků samotných i řízení o nich, tj. hmotněprávní i procesněprávní části.

Do historie odešla tzv. domluva, mající ústní formu, i blokové řízení, jímž bylo možné přestupky na místě - nebo před postoupením správnímu orgánu - řešit. Namísto toho strážníci nyní budou rozhodovat formou tzv. příkazu na místě. Jím mohou přestupci uložit napomenutí, které už musí mít písemnou formu, anebo pokutu. I v pokutách se ledasco změnilo. Krom jiného jejich výše. Příkazem na místě tak může strážník uložit pokutu až do výše 10.000 Kč, namísto současných 5.000 Kč! Výše pokuty pro mladistvé, kteří nejsou podnikajícími fyzickými osobami, zůstává na max. 2.500 Kč. Přibyly i některé nové skutkové podstaty přestupků. Malý náhled do změn v pokutách za některé přestupky přináší přehled, uveřejněný na internetové stránce TN.CZ. Jde o výše pokut, které budou ukládány ve správním řízení, tedy tehdy, pokud přestupce nebude chtít věc projednat se strážníkem přímo na místě nebo v případech, kdy strážník k jejich projednání není oprávněn.

Zdeněk Novák

P.S.: Pozor by si měli dát ti z našich spoluobčanů, kteří mají - slušně řečeno - dost neomalené chování. Právě tito lidé by měli zavčas zaregistrovat, že urážení úřední osoby při výkonu její pravomoci (např. strážníka městské policie) je nově samostatnou skutkovou podstatou přestupku, přičemž pokuta za něj může dost zabolet.

převzato ze serveru TN.CZ

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.