V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Balíci, zvířectvo a jiní

BŘECLAV (16.3.2023) – Je toho víc, tak opět jen zkráceně.

Kontrola řidiče, který při jízdě nesvítil a také neměl doklady. Následovala kontrola PČR. Řidičák nikdy nevlastnil, navíc „nalízal“.

Oznámení operátora linky 112 o osobě v bezvědomí nacházející se v restauračním zařízení. Strážníci i záchranáři na místě, osoba již při vědomí, ale „pod vlivem“, komunikuje. Při kontrole pacienta záchranáři napadeni podnapilou přihlížející osobou. Strážníci zasáhli, zpacifikovali, spoutali, předali PČR.

Oznámení o muži stojícím v chodbě činžovního domu. Obyvatelka má strach vyjít z bytu. Muž také „pod vlivem“. Spletl si patro. Srážníky ztotožněn a správně nasměrován.

Oznámena dvě poškození majetku města (plot dětského hřiště Na Valtické a obrubníky v ulici Hlavní). Pachatelé zjištěni, ustanoveni a ztotožněni.

Oznámení o „balíku“ válejícím se uprostřed vozovky. Tentokrát šlo jen o slámu. Skutálela se z valníku. Strážníky odvalena. Řidič operátorem MKDS dohledán. Balík odstraněn.

Oznámení o neorganizovaném a BESIP ohrožujícím pohybu kachen na parkovišti u OD. Strážníci usměrnili a zatleskali. Kachny pochopily a uskutečnily přesun vzduchem.

L. Rigó

sláma

 

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.