V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Když si myslíš, že tě nikdo nevidí

BŘECLAV (26.10.2022) – Na dětském dopravním hřišti zachytil operátor MKDS dva nezletilé jedince, kteří čmárali fixami po stole umístěném pod pergolou.

Pár týdnů nazpět další nezletilec do stolu vypálil znaky pomocí zapalovače.

Své „potřeby uspokojovali“ přímo pod cedulí, která hlásá, že objekt je střežen kamerovým systémem. Buď jim to „výše“ IQ nedovolila zaznamenat, nebo hůř – bylo jim to jedno. Samozřejmě byli všichni ztotožněni a pro podezření ze spáchání trestného činu předáni kolegům z PČR. O jejich způsobu trávení volného času bude zpraven také OSPOD.

PS: Škoda, že jsou tělesné tresty zakázány...

L. Rigó

fixy 3

fixy

fixy2

znaky

znaky 2

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.