V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

„Dušičky“

BŘECLAV (27.10. 2021) – Vzhledem k nadcházejícímu svátku Památky zesnulých budou strážníci ve zvýšené míře kontrolovat břeclavské hřbitovy.

Před „Dušičkami“ se tradičně na hřbitovech zvýší počet návštěvníků, kteří své hroby chtějí upravit a nazdobit. Vyšší koncentrace osob však mohou lákat i jedince, kteří úctu k zesnulým rozhodně nemají. Proto budou všechny břeclavské hřbitovy ve dne i v noci pod zvýšeným dohledem.

PS: Své tašky a jiná zavazadla mějte neustále pod kontrolou a ve vozidle nenechávejte cennosti!

L. Rigó

123

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.