V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Díky skvělé spolupráci Městské policie Břeclav a policistů Obvodního oddělení PČR Břeclav byly objasněny dva případy graffiti.

ŘECLAV (19.4.2021) – Pár týdnu nazpět řešili strážníci opakované počmárání vnitřních prostor veřejných toalet na autobusovém nádraží. Pachatelé však nebyli kamerou zachyceni. A protože jakékoliv poškození cizí věci nápisy, malbou apod. je trestným činem, byly případy předány PČR. O pár dnů později operátoři zjistili i počmáranou autobusovou zastávku na jednom z břeclavských sídlišť. Tentokrát však byli více než úspěšní. Nejenže zpětně na záznamech dohledali podezřelé i přesný čas, kdy k poškození došlo, ale ještě týž den se jim podařilo jednoho z nich zachytit na kamerách. Operátoři jej „doprovodili“ k autobusu a ihned informovali strážníky, kteří si jen počkali, až vystoupí. Současně byly získané poznatky předány i policistům, kteří si výtečníka od strážníků převzali. Ten pak policistům přiznal nejen počmáranou zastávku autobusu, ale i záchodky u terminálu. Také se jim podařilo ustanovit další pachatele, kteří se ke svému jednání doznali. Jejich „výtvory“ byly vloženy do systému Tagbust, který dokáže ztotožnit jednotlivé tagy a graffiti. Pokud se tedy budou chtít v budoucnu opět „umělecky vyjádřit“, svým výtvorem se v podstatě podepíší.

L. Rigó

sprejeri

 

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.