V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Strážníkovo odpoledne

BŘECLAV (22.3.2021) – Každá událost, která se netýká restriktivních opatření, je nyní pro strážníka „vítaným zpestřením“. Následující řádky proto berte s nadsázkou.

Pracovní týden strážníků začal oznámením o omladině prohánějící se po střeše jednoho z obchodních domů. Šikovné děti se s nedostatkem povoleného perimetru k výběhu vypořádaly po svém a o „level“ si jej zvedly. Ze svých pár metrů navíc se však neradovaly dlouho. Pod dohledem strážníků slanily k zemi, kde byly samozřejmě řádně poučeny nejen o rizicích, která jim hrozila, ale i o dalších možnostech „venčení“.

O tři roušky později, zaznamenal jeden ze strážníků dva muže blíže neurčeného aroma, kteří si hlučně vyměňovali názory. Strážník, přestože sám, vydal se jim statečně vstříc. Snad charisma, odhodlanost či nadšený výraz zasahujícího strážníka způsobil, že se při pohledu na něj ihned zklidnili sami. Důvodem sporu byl překvapivě alkohol a (prý) čest „dámy“.

No a kachna na konec. Na jednom z dětských hřišť došlo k částečné amputaci nohy. Na vině byla únava a stáří. Dětem se nic nestalo, jen kačenka musí na plastiku…

L. Rigó

349830 2

 

 

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.