V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Dobrá praxe

BŘECLAV (11.3.2021) – Již nějaký ten pátek působí v našem městě nejen asistenti prevence kriminality, ale i domovníci-preventisté. Obě strany si v uplynulém týdnu prohodily své pracovní pozice a v rámci interakce si tak mohly vyzkoušet jednotlivé úkony vplývající z jejich pracovních povinností.

Běžný pracovní den asistentů začíná kontrolou ulic Slovácká, J. Palacha a OD Breclove. Poté se přesouvají do parku, kde mají zřízenu služebnu, kterou využívají spolu se strážníky. Kromě zázemí zde mají uloženy i materiály v podobě nařízení, vyhlášek a letáků preventivní činnosti města, se kterými musí být podrobně obeznámeni. Následují kontroly rizikových lokalit. Konkrétní místa jsou denně přizpůsobována aktuálním potřebám. APK jsou také v neustálém kontaktu se strážníky. V případě zjištění jakékoliv nestandardní situace, je ihned informují. Vzhledem k nynější situaci dohlíží i na dodržování mimořádných opatření.

Že to byla zajímavá zkušenost, potvrdili oba. Na rozdíl od domovníků, kteří působí v rámci jedné lokality, APK provádí kontroly v různých částech města a navíc za každého počasí. Také dochází častěji ke kontaktu s agresivními jedinci. Na druhou stranu je práce v terénu rozmanitější a díky komunikaci s veřejností, bohatší o možnosti získávání nových poznatků.

L. Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.