V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

UPOZORNĚNÍ

BŘECLAV (13.1.2021) – Městská policie Břeclav oznamuje, že od 1. 2. 2021 dojde k úpravě provozních hodin parkovacích automatů a k navýšení cen parkovného na parkovištích a v rezidentních zónách. Nově bude zpoplatněno i stání v ulici Veslařská.

Ale nedošlo jen k navýšení cen...

Byly rozšířeny stávající parkovací plochy s možností stání 30 minut zdarma s parkovacími hodinami.

Také servisní karty již nebudou vázány registrační značkou. Nově budou vystaveny na IČO organizace a jsou přenosné.

Od 1. 11. 2020 je také v provozu i mobilní platební aplikace úhrady parkovného pomocí služby MPLA.

Zájemci, kteří parkoviště využívají téměř denně, si mohou zakoupit i roční předplatní parkovací kartu, se kterou mohou parkovat na všech placených parkovištích města Břeclavi. Karta je taktéž přenosná a parkovné vyjde cca 11 Kč na den.

S přibývajícím počtem aut, bohužel roste i potřeba parkovacích míst. Proto město přistoupilo k rozšíření a modernizaci parkovacích ploch. To sebou ale zákonitě nese i zvýšení nákladů na jejich provoz jako je údržba, osvětlení atd.

I toto jsou důvody, které vedly k tak nepopulárnímu opatření. Změnu schválila rada města Břeclavi dne 25. 11. 2020 vydáním Nařízení města Břeclavi č. 6/2020, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu.

Ceník vejde v platnost 1. 2. 2021.

Ceník ke stažení - ZDE.

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.