V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Přání

Milí přátelé,

za všechny mé kolegyně a kolegy vám (i nám) přeji, aby nadcházející vánoční svátky proběhly v klidu, v pokoře a v ohleduplnosti vůči sobě i ostatním.

Letošní rok svými událostmi spadá spíše do kategorie „sajns fikšn“ takže se nenechte rozhodit kaprem „příliš“ na černo či otrávenými obličeji potomků z přemíry „měkkých“ dárků a berte vše s humorem.

PS: Jen pro jistotu…vykostit kapra NE tchýni, zapálit svíčky NE stromek, rozbalovat dárky NE diazepam, sledovat pohádky NE zprávy, zavolat blízkým NE složky IZS.

Pohodové Vánoce vám všem.

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.