V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Akutní pomoc v nouzi

BŘECLAV (17.12.2020) – Mnohokrát zde bylo zmíněno, jak důležité jsou u strážníků odborné znalosti. Zvláště pak ty zdravotní. A právě tyto důkladně prověřily události uplynulých dnů. Strážníci vyjeli hned k několika případům, kde byla nutná jejich neodkladná péče.

Ve dvou událostech šlo o „domácí“ pády seniorů (naštěstí) bez zranění. Stačilo jim pouze pomoci vstát. V dalších šesti případech už šlo o život. Hlídky poskytovaly první pomoc osobám, které si pádem způsobily vážná zranění nebo zkolabovaly. Proto bylo nutné co nejrychleji jim poskytnout první pomoc a přivolat záchranku. Všechny události se týkaly uživatelů S.O.S hodinek, takže díky nim mohly být hlídky na místě do několika málo minut a zasáhnout.

Ale strážníci nejsou voláni jen k seniorům s pagery. Na tísňovou linku přijali i oznámení o velmi spoře oděné a zmatené osobě, která se pohybovala na jednom z břeclavských sídlišť. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o nemocného muže a ač byl dezorientovaný, přece jen se podařilo zjistit jeho totožnost a v pořádku ho předat rodinným příslušníkům. O pár dnů později řešili strážníci obdobnou událost, útěk psychicky nemocného pacienta z nemocnice. Hlídce se jej podařilo záhy dohledat a předat ho zpět do péče zdravotníků.

L. Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.