V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Stálí „klienti“

BŘECLAV (19.6.2020) – V rozmezí několika málo dnů se strážníci museli potýkat s událostmi, které měly společného jmenovatele - osoby bez domova. V mnoha případech jim jde i o život, a přestože je jim nabídnuta pomoc, odmítají ji. Nechtějí na svém zavedeném životním stylu nic měnit.

Nejen strážníci, ale i záchranáři mají neustále ve své „péči“ jim už dobře známé osoby, které nejprve „požily“ a poté si díky nekoordinovanosti svých pohybů přivodily zranění. V jednom případě dokonce bezvědomí. Další z nich se také často snaží recyklovat již jednou vyhozený odpad, ale po každé po sobě zanechá nepořádek na několika metrech čtverečních, nebo „usměrňuje“ řidiče při průjezdu křižovatkou a je tak nebezpečný nejen sobě, ale i ostatním.

Jiný případ jsou osoby, které sice na první pohled vypadají, že jsou „pod vlivem“, ale důvodem je stáří či nemoc. Tak jako v případě zmateného muže, který se objevil v úterý v poledne na vlakovém nádraží. Jednaosmdesátiletý muž nebyl místní. Velmi špatně komunikoval, nespolupracoval a zpočátku pomoc vehementně odmítal. Strážníci se ale nenechali odradit a systematicky zjišťovali, odkud senior přijel a kam se vydal. Pro jistotu mu byla také poskytnuta zdravotní péče a ve spolupráci se sociálním pracovníkem i dočasný azyl. Vše nakonec dobře dopadlo. Seniora si ještě týž den vyzvedli rodinní příslušníci, které se strážníkům přece jen podařilo dohledat.

 

L. Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.