V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Potřebovali pomoc...

BŘECLAV (1.8.2019) – V rozmezí několika málo dnů, byli strážníci přivoláni hned ke třem případům, kdy potřebným poskytovali první pomoc a zajišťovali příjezd záchranky. Perné chvilky prožívala seniorka, která se ocitla v nouzi, když v sobotu při večerní procházce upadla a zranila se. V úterý hned po ránu přijali strážníci oznámení o muži bez známek života. Hlídka prováděla resuscitaci do příjezdu lékaře. Další událost je ze včerejšího rána. Strážníci vyjeli na pomoc muži, který špatně dýchal a upadal do bezvědomí… Může se stát, že se nám ve stresu čísla jednotlivých záchranných složek nevybaví, a proto jsou události, jako je požár, bezvědomí či dopravní nehoda se zraněním, často oznámeny na linku 156. Přestože jsou strážníci v poskytování první pomoci neustále proškolováni a jejich znalosti i vybavení jsou na vysoké úrovni, samozřejmě však nemohou konkurovat specializovaným záchranným složkám. Ty jsou z naší strany o události ihned informovány, ale v těchto chvílích je důležitá každá vteřina. Proto připomínáme: 150 Hasiči, 155 Zdravotnická záchranná služba, 156 Městská policie, 158 Policie České republiky. Tísňová linka 112 je vhodná zejména při volání v zahraničí a funguje ve všech státech EU a ve Švýcarsku.

Při volání na tísňovou linku se snažte uklidnit, operátorovi stručně a srozumitelně sdělte přesné místo, co se na místě děje, případně informace o poškozeném/poškozených, informace o volajícím a vyčkejte dalších pokynů operátora, který vás povede a bude radit, co dělat do příjezdu pomoci.

L. Rigó

linky

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.