V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Upozornění

BŘECLAV (25.7.2019) – Upozorňujeme uživatele břeclavských placených parkovišť, že služba placení parkovného formou SMS v Břeclavi není možná. Na portálu Google Play je ke stažení aplikace SMS ParkovaCzech, která má tuto službu umožnit. Aplikace je přinejmenším matoucí, jelikož je v ní uvedeno i město Břeclav, které tuto službu neumožňuje. Uživatelé, kteří by tuto aplikaci pro tento účel použili, si nejprve musí ověřit, zda tato možnost v tom kterém městě funguje. Pokud si uživatel tuto skutečnost neověří, může nabýt mylného dojmu, že má parkovné řádně zaplaceno! Proto doporučujeme podrobně se seznámit s možnostmi placení, které jsou vždy na parkovacím automatu uvedeny. Jelikož jednání autora zveřejněné mobilní aplikace vykazuje znaky přečinu poškození cizích práv, byla celá věc postoupena republikové policii, která se dál bude případem zabývat.

(ril)

App

výběr města

zadání platby

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.