V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Seniorka přecenila své síly

BŘECLAV (16.7.2019) – Ve čtvrtek odpoledne vyjeli strážníci na pomoc nemohoucí seniorce. Na ženu v nouzi upozornila její známá. Hlídce se podařilo seniorku kontaktovat telefonicky. Ta jim sdělila, že se nachází ve svém domě a není schopna pohybu. Naštěstí nebyla v ohrožení života. Proto si také nepřála, aby došlo při vstupu do domu k poškození dveří. Jelikož se k ní nedalo dostat ani od sousedů, dům musel zpřístupnit zámečník. Poté byla na místo přivolána záchranka, která ženu ihned převezla do nemocnice. Ta však bohužel těžce přecenila své síly. V péči lékařů nezůstala ani dva dny. Opět se jí přitížilo a celý proces se musel složitě opakovat, aby stejně skončila v nemocnici, kterou na vlastní žádost předešlý den opustila…

Starší lidé někdy mívají o své samostatnosti zkreslené představy a pomoc ostatních vehementně odmítají.

Veškerá pomoc však vždy souvisí se souhlasem osoby. Pokud pomoc odmítá a není v bezprostředním ohrožení života, nelze v daném případě víc dělat. Byť bychom sebevíc chtěli.

L. Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.