V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Pohádkář, facky a zas jeden hazardér

BŘECLAV (10.7.2019) – Uplynulý týden byl pro strážníky maraton na události. Většina měla společného jmenovatele. Alkohol. A štafetu si mezi sebou předávali jednotlivci různých věkových kategorií... V půlce týdne si strážníky přivolal cyklista, kterého mělo srazit auto. Kromě podnapilosti, kterou si způsobil sám, mu naštěstí nic nebylo. Strážníkům se snažil vnutit svou verzi příběhu, kterou ale pro zpestření několikrát změnil. V jeho neprospěch však mluvila dechová zkouška s výsledkem přes dvě a půl promile a také svědek, který vnesl do případu jasno. Cyklista se díky svému velmi nekoordinovanému stylu jízdy na kole neudržel a poroučel se k zemi. Na pomoc mu vyrazil právě řidič vozidla, který „indisponovaného“ cyklistu viděl padat. V neděli strážníci zase prověřovali oznámení na hlučnější skupinku osob. Ani „dvojka“ v krvi hádku nepomohla vyřešit, a tak mezi sebou přikročili k pádnější argumentaci – fackám. Konec týdne také patřil dalšímu cyklistovi, který strážníky zaujal nejen svými originálními kreacemi při jízdě, ale i specifickou artikulací. Také nadýchal přes dvě promile… Kromě těchto už „standardních“ záležitostí museli strážníci vyjíždět i k nezvykle vysokému počtu oznámení, u kterých bylo po prvotním šetření zjištěno, že se jedná o trestné činy. Ty byly předány k dořešení Policii České republiky.

Lenka Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.