V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Dopravní týden pro prvňáčky

BŘECLAV (28.6.2019) – V uplynulých dnech proběhl na dětském dopravním hřišti projekt určený prvňáčkům základních škol, který pro ně opět připravila Městská policie společně s Policií ČR. Vzhledem k tomu, že děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu, byla akce zaměřena na prevenci. Strážníci i policisté jim před blížícími se prázdninami formou pohádek vysvětlili, jak se bezpečně chovat v silničním provozu, na ulici i na hřišti. Do projektu se k naší velké radosti opět zapojily všechny břeclavské základní školy. Děti ukázaly strážníkům, jak jim jde jízda na kole, vyzkoušely si reflexní prvky i policejní výstroj a samozřejmě i přístroj na přítomnost alkoholu v dechu. Nenadýchal nikdo:o). Děti byly moc šikovné, a proto také neodešly s prázdnou.

L. Rigó

 

 

DSC 0054

 

DSC 0019

DSC 0003DSC 0006

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.