V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Na kole jen s přilbou!

BŘECLAV (17.6.2019) – Ochranná přilba je při jízdě na kole nejdůležitějším ochranným prvkem a je povinná pro cyklisty mladší 18 let. To se snažíme vštěpovat dětem na dopravním hřišti už v předškolním věku. Bohužel ne každý toto pravidlo dodržuje. Situace v ulicích našeho města je na pováženou. Apelujeme i na rodiče, aby učili své ratolesti používat přilby od malička a dohlédli na to, aby je používali i ti starší 10 let, kteří už mohou jezdit bez doprovodu. A něco málo ze statistik - v roce 2018 zemřelo při dopravních nehodách 565 osob. Z toho bylo 38 cyklistů, z nichž 30 nemělo přilbu. Jednalo se o 79 procent všech usmrcených! Srazí-li se cyklista, který jede rychlostí v 15 km/h s osobním automobilem, které jede pouhých 35 km/h, síla nárazu se rovná pádu z 10 metrů! Bez přilby je pravděpodobnost přežití téměř nulová. Proto chraňme to nejcennější, co máme – zdraví a životy našich dětí.

Besip, Besip2

L. Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.