V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Seniorky v nouzi

BŘECLAV (3.6.2019) - Ve čtvrtek odpoledne se služebnou městské policie opět rozezněl alarm z S.O.S. hodinek. V nouzi se ocitla pětašedesátiletá seniorka. Té se náhle zhoršil zdravotní stav natolik, že si musela na pomoc přivolat strážníky. Hlídka byla na místě do několika minut. Nemocné ženě přivolala záchranku, která ji ihned převezla do nemocnice. Ten samý den, ale o pár hodin dříve strážníci také asistovali hasičům a záchranářům. Ti byli přivoláni k sedmaosmdesátileté seniorce, která doma upadla a nebyla schopna se sama postavit. Proto musela z bytu volat o pomoc a doufat, že ji někdo zaslechne. Naštěstí se tak stalo a ihned poté, co hasiči záchranářům zpřístupnili byt, si ženu převzali do své péče. Strážníci pak byt zajistili do příchodu rodinných příslušníků.

L. Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.