V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Noční klid - stále diskutované téma

BŘECLAV (28.5.2019) - Jaro sice chvilku váhalo, ale už si opět užíváme teplejších dnů i nocí, což některé z nás láká například k posezení v oblíbených restauračních zahrádkách. Tento čas však s sebou nese i zvýšený počet oznámení na rušení nočního klidu a v nejednom případě se jedná o stížnosti občanů na nadměrný hluk pocházející právě z těchto zahrádek. Všichni návštěvníci tohoto populárního venkovního posezení s obsluhou by si proto měli uvědomit, že pokud příslušná zahrádka přímo sousedí s bytovou zástavbou, mohou být některé příliš hlasité projevy pro okolí obtěžující, protože co jedni považují za aktivní odpočinek, je pro jiné jen hlučná forma zábavy…

(ril)

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.