V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

Upozornění

BŘECLAV (3.4.2019) - Břeclavští strážníci přijali oznámení, že by se v odpoledních hodinách v místní části Stará Břeclav měli pohybovat prodejci energií! Mohou Vás kontaktovat i telefonicky a to např. z čísla 792254115 na základě toho, že jste nereagovali na jejich dopis, i když se jejich tvrzení nezakládá na pravdě! Upozońujeme proto obyvatele, aby na tyto telefonáty nereagovali, nikoho nevpouštěli do domu a jakýkoliv kontakt ze strany prodejců ihned hlásili na linku 156.

(ril)

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.