V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

Radarové měření na I/55

BŘECLAV (1.4.2019) – Ať už se to někomu líbí nebo ne, opět se potvrdil důvod opakovaného radarového měření na silnici I/55 u dálničního mostu prováděného Městskou policií Břeclav. V uplynulém týdnu a v rozmezí pouhých tří dnů se staly v tomto úseku dvě dopravní nehody se zraněním. Dle dopravního značení je zde povolena maximální rychlost 70 km/h. Při dvou až tříhodinovém kontrolním měření rychlost překročí v průměru 150 řidičů. Někteří z nich si navíc tento úsek pletou s dálnicí, protože výjimkou nejsou ani hodnoty přesahující 100 km/h. Rekordmanem se stal závodník, kterému bylo naměřeno 128 km/h. V rámci katastrálního území se městská policie podílí mimo jiné i na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, do kterého spadá i měření rychlosti vozidel. Toto je cíleno na řidiče, kteří svou riskantní a rychlou jízdou ohrožují nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu.

L.Rigó

IMG 1906

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.