V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

Opilý nezletilec a mladiství kuřáci

BŘECLAV (7.3.2019) – Je dobře známo, že alkohol a tabákové výrobky našemu organismu neprospívají. Avšak škodí o to více, jde-li o nezletilé. I takové případy bohužel břeclavští strážníci řešili. V pondělí večer byli přivoláni k dítěti, které mělo být v podnapilém stavu. Pozitivní dechová zkouška s výsledkem jedné promile nenechala nikoho na pochybách. Nezletilce hlídka předala zákonnému zástupci a případ byl oznámen Orgánu sociální a právní ochrany dítěte. A nezůstane jen u jednoho. Druhého dne ráno, narazili strážníci na kouřící skupinku mladistvých, kteří si ještě před příchodem do školy „užívali kouřové“ v jednom z průchodů v ulici J. Palacha. Na strážnících nyní je, aby zjistili, kde tyto osoby, vzhledem ke svému věku, k alkoholu a cigaretám přišly.

L.Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

 • Kupkova 3, 690 02 Břeclav 
 • tel.: +420 519 373 876, +420 724 106 992 
 • fax: +420 519 321 348
 • e-mail: info@mpbv.cz

Město Břeclav

 • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
 • Městský úřad Břeclav
  nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
 • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
 • Web města
 • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.