V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Ještě k parkování tělesně postižených

Nedávno schválené Nařízení města Břeclavi č. 7/2018, které mimo jiné upravuje podmínky pro parkování tělesně postižených občanů, ukázalo, že v této problematice je mezi veřejností řada nejasností. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích stanoví v paragrafu 67 zvláštní podmínky pro osoby zdravotně postižené, které jsou držiteli parkovacích průkazů. Tyto průkazy umožňují parkování na vyhrazených parkovacích místech. Tento, ani žádný jiný zákon ale nestanovuje právo neomezeného ani bezplatného stání. Je-li majitelem parkoviště obec, může o omezení doby stání či zpoplatnění parkování rozhodnout obecně závaznou vyhláškou. Město Břeclav a Městská policie Břeclav výše uvedené nařízení konzultovaly s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, Odborem dopravy Jmk a Ministerstva dopravy ČR. Stanovisko legislativního odboru NRZP ČR přikládáme. Zároveň byl také předběžně domluven workshop se zástupci této organizace, na kterém by zájemce z řad tělesně postižených seznámili s jejich právy a možnostmi. O přesném termínu workshopu budeme samozřejmě včas informovat.

Stanovisko legislativního odboru NRZP ČRke stažení ZDE.

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.