V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

Jak před zimou zabezpečit chatu před nevítanými návštěvníky

Vzhledem k letošnímu brzkému nástupu podzimu většina z chat a chalup včetně zahradních domků osiří. Zimní prázdnota těchto objektů je tradičním lákadlem pro zloděje všeho druhu, stejně jako pro osoby, které chatky na čas nezákonně obydlí a užívají je. Aby se takovým činům zabránilo nebo aby pachatelé majitelům chat a zahradních domků způsobili co nejmenší škody, doporučuje městská policie několik základních preventivních rad.

Rozhodně strážníci doporučují:

 

 • nenechávat v chatách, dílnách či zahradních domcích žádné cenné věci, ať již jde o drahou elektroniku, nářadí či jiné nástroje;

 • odvézt na zimu s sebou pryč předměty, k nimž má jejich vlastník citovou vazbu;

 • nenechávat v chatách potraviny, alkoholické či nealkoholické nápoje, které by nelegálně nastěhovaným osobám umožňovaly v objektech přebývat;

 • nenechávat v okolí chat a zahradních domků či dílen nářadí či jiné předměty, které by zloděj mohl použít k rychlému a snadnému vniknutí do objektu (krumpáče, železné tyče, sekery apod.);

 • zajistěte vhodným bezpečnostním zámkem a nejlépe v kombinaci s dalšími zajišťovacími prostředky ta zařízení, která nelze ze zahrady či dílny odvézt (stavební míchačky, drtičky, zahradní traktor apod.);

 • zkontrolujte správné uzavření oken a dveří a uzamknutí objektu včetně branek a vrat vjezdů, pakliže na pozemku jsou;

 • je-li to možné, provádějte přes zimu do jara občasné kontroly chaty a jejích součástí;

  při těchto kontrolách buďte solidární a všímejte si také majetku vašich sousedů;

 • veškerá podezřelá zjištění, podezřelé okolnosti nebo podezřelé osoby, které se v blízkosti chaty či zahrádkářské kolonie pohybují, neprodleně nahlaste na bezplatná tísňová čísla 156 (městská policie) nebo 158 (Policie ČR).

 

Shora uvedená doporučení představují určité bezpečnostně-preventivní minimum. Pro ty, kteří si chtějí majetek střežit více, doporučujeme využití bezpečnostních folií na okenní skla, bezpečnostní zámky a kování, cenově dostupnější již jsou také různé elektronické zabezpečovací a kamerové systémy apod.

 

Co však doporučujeme všem, pak pořídit před odjezdem fotodokumentaci chaty či dílny včetně konkrétních cenných předmětů a to pro případ, kdy by došlo k události, kterou by šetřila pojišťovna nebo policie.

Zdeněk Novák

 

Nepřehlédněte

Městská policie

 • Kupkova 3, 690 02 Břeclav 
 • tel.: +420 519 373 876, +420 724 106 992 
 • fax: +420 519 321 348
 • e-mail: info@mpbv.cz

Město Břeclav

 • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
 • Městský úřad Břeclav
  nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
 • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
 • Web města
 • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.